Logo

Semakan Kemasukan Permohonan Universiti Malaysia Sabah

Program Maklumat
Program Asasi Sains Pusat Persediaan Sains & Teknologi UMS (Asasi Sains)UMS
Tel: 088-320000 samb. 212700
Email : ppst@ums.edu.my
Program Diploma & Ijazah Sarjana Muda Bahagian Perkhidmatan Akademik
Tel: 088-320000 samb. 200406 Faks: 088-320090
Email: admission_bpa@ums.edu.my/ pejakadmk@ums.edu.my
Yuran Pengajian Bahagian Kewangan Pelajar Jabatan Bendahari, UMS
Tel: 088-320000 samb. 200506
Email: bkpums@ums.edu.my
Kolej Kediaman Bahagian Perumahan,
UMS Tel: 088-320000 samb. 205500
Kad Pelajar Bahagian Keselamatan,
UMS Tel: 088-329053 / 012-7922979 (Whatsapp)